Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu

Uutiset

Yritystoiminnan kehittäminen poikkeutilanteessa- projekti on käynnistynyt


23.06.

Etelä-Pohjanmaan liiton AKKE- määrärahalla rahoitettu "Yritystoiminnan kehittäminen poikkeutilanteessa"- projekti on käynnistynyt. 

 

Projektin tavoitteina ovat: 

 

1. Yritysten tiedonsaannin edistäminen ja osaamisen parantaminen

 

Yrityksille on tarjolla runsaasti erilaisia tukimuotoja eri lähteistä. Haasteena on, kuinka yrittäjät ja yritykset löytävät oikean avun piiriin. Selkeä ja riittävä tiedonsaanti sekä tarvittaessa yksilöllinen tarvekartoitus ja palveluihin ohjaus ovat ensi arvoisen tärkeitä oikean avun perille saamisessa.

 

Toimintaympäristön muutos pakottaa myös yrityksiä kehittämään toimintaansa ja ottamaan uutta osaamista haltuun. Esimerkiksi yritysten digitaalisten valmiuksien ja palvelujen kehittäminen on tunnistettu jo pitkään yhdeksi keskeiseksi elinkeinoelämän uudistumisen näkökulmaksi. Koronan leviämisen hillitsemiseksi on tehty lukuisia rajoituksia Suomessa ja kaikkialla maailmassa fyysisten kohtaamisten vähentämiseksi.

 

Digitaalisten välineiden erittäin nopea haltuunotto on monen yrityksen selviytymisen edellytys. Rajoitusten purkauduttuakin paluuta täysin entisiin toimintamalleihin ei monessakaan tapauksessa ole, vaan digitaalisuus tulee olemaan entistä merkittävämmässä roolissa jatkossa menestyviä yrityksiä. Hankkeen tavoitteena on tukea mahdollisimman monta yritystä löytämään ja ottamaan käyttöön heille keskeiset digitaaliset välineet nopeasti ja näin auttaa yrityksiä selviämään poikkeusajan yli ja menestymään pitkäjänteisesti.

 

2. Vertaistuen ja hyvien esimerkkien välittäminen

 

Koronan aiheuttamat rajut muutokset ovat taloudellisen iskun lisäksi kova henkinen shokki yrityksille. On erittäin tärkeää, että yrittäjä ei jää vaikeassa tilanteessa yksin. Hankkeella edistetään vertaistuen saatavuutta alueen yrittäjille sekä nostetaan esille positiivisia esimerkkejä.

 

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Anniina Heikkilä. Lue lisää projektista Hanketoiminta- sivuilta

 


Takaisin uutisiin

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito