Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu

Uutiset

Yrittäjille apua koronatilanteesta johtuviin vaikeuksiin


19.03.

 

Useat organisaatiot voivat auttaa yrittäjiä koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Ohessa apua tarjoavia tahoja:

 

  • Team Finland-verkoston organisaatiot joustavat yritysten muuttuvissa liiketoimintaolosuhteissa. Verkoston lisäksi monet muut valtionhallinnon toimijat ovat koostaneet tietopaketteja yrityksille koronavirustilanteesta, sen vaikutuksista ja toimenpiteistä, joita eri organisaatiot toteuttavat kriisin hillitsemiseksi. Katso eri toimijoiden tarjoamat palvelut, joissa huomioidaan muuttuva tilanne maailmanlaajuisesti: https://www.team-finland.fi/palvelut/valmistautuminen-koronaan/

 

  • Suomen Yrittäjät on koonnut yrityksille kattavan tietopaketin koronaviruksesta ja sen vaikutuksesta yritysten toimintaan. Tietopaketti löytyy sivulta yrittajat.fi/korona. Neuvontaa on lisätty erityisesti työnantajien ohjeistukseen, talousvaikutuksiin, tukitoimiin ja korvaus- sekä sopimusasioihin liittyen.

 

 

 

  • BusinessFinland on koonnut sivuilleen myös infoa yrityksille koronavirukseen liittyen. Tämä löytyy linkkinä BF:n etusivulta ja osoitteesta: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/koronavirus/. Infosivuston tavoitteena on luoda kokonaiskuva koronaviruksen vaikutuksista suomalaisiin yrityksiin ja yhdistää yrityksiltä saatu palaute Business Finlandin ja Team Finlandin globaalin verkoston näkemykseen. Sivuston kautta yritysten on mahdollisuus lähettää myös kysymyksiä aiheesta. Rahoituksen osalta Business Finland suhtautuu käynnissä olevien projektien projektiajan ja laina-ajan muutoksiin hyvin myönteisesti ja hakee joustavuutta kaikessa toiminnassa. Tarvittaessa yritykset voivat lyhentää projektien sisällön ja kustannusten raportointiväliä eli yritykset voivat saada maksatusta projektin kustannuksista nopeammin. Lainoihin voi saada lyhennysvapaata. Myös rahoitukseen liittyville rahoitusehdoille myönnetään joustavasti lisäaikaa.

 

Business Finland lanseeraa lisäksi kaksi uutta rahoituspalvelua lieventämään koronavirusepidemian aiheuttamia talousvaikutuksia. Rahoitus tulee haettavaksi alkaen torstai 19.3.2020. Tietoa näistä löytyy osoitteesta: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

 

 

  • Seudulliset yrityspalvelut ovat myös mukana talkoissa, ja suuntaavat nyt omia henkilöstöresurssejaan entistä enemmän kriisiytyvien yritysten auttamiseen, eli apua pitäisi löytyä myös alueellisesti. Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto, SEKES ja SUK ovat valmistelleet yhteistyötapaa, jolla lisätään yrittäjille tarjottavaa neuvontaa ja luodaan yhteisiä toimintamalleja helpottamaan yrittäjiä ja yrityksiä tilanteen yli pääsemiksi. Keinoina alkuvaiheessa on muun muassa selvittää tarve ja mahdollisuus yhteistyöhön Finnveran ja ELY-keskusten kanssa yritysten rahoitushakemuksissa sekä selvittää missä asioissa tarvitaan yhteistyötä yrittäjiä edustavien organisaatioiden, kuntien, muiden kuntaorganisaatioiden ja eri viranomaisten kanssa. 

 

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy (JPYP) palvelee asiakkaitaan Alajärvellä, Lappajärvellä, Soinissa ja Vimpelissä. JPYP:n tehtävänä on neuvoa ja opastaa asiakkaitaan yhteistyöverkostossa olevien tahojen palveluiden piiriin. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: http://jpyp.fi/yhteystiedot/

 

  • Uusyrityskeskus Neuvoa-antavasta saa Etelä-Pohjanmaalla neuvonta-apua koronakriisin vuoksi talousvaikeuksiin joutuneille yrityksille ja yrittäjille. Apua tarvitsevat voivat olla yhteydessä puhelimitse tai varata aikoja uusyrityskeskuksen neuvontaan ajanvarauskalenterista. Yhteystiedot ja ajanvarauskalenteri neuvoa-antava.fi.

 

 

Lisätietoja:

 

Riikka Ylikangas                                                                                                                                             

Team Finland-koordinaattori

riikka.ylikangas@ely-keskus.fi

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

käyntiosoite: Alvar Aallon katu 8, 60100 SEINÄJOKI

postiosoite: PL 156, 60101 SEINÄJOKI

puh. 050 3960 892 | 02950 27578

www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

www.team-finland.fi

 

Tai


Vesa Alanko-Luopa
toimitusjohtaja, DI
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy
p. 044 4659 380
vesa.alanko-luopa@jpyp.fi
www.jpyp.fi


Takaisin uutisiin

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito