Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu

Uutiset

Tuki yksinyrittäjille


06.04.

Yksinyrittäjät voivat saada valtion rahoittamaa toimintatukea kunnalta. Tuen määrä on 2 000 euroa. Yksinyrittäjiä ovat ne yrittäjät tai ammatinharjoittajat, joilla ei ole palkattua työvoimaa. Yritysmuodolla ei ole merkitystä, kunhan yrittäjiä on yrityksessä ainoastaan yksi.

 

Avustus myönnetään aina vakiosuuruisena: 2000 euroa kutakin tukea hakenutta yksinyrittäjää kohden. Tukea voi hakea 16.3.–31.8. syntyneisiin kustannuksiin. Tukea voi hakea 30.9. asti. Tuki myönnetään kertakorvauksena hakuehdot täyttäville yksinyrittäjille.

 

Tuen saamiseen edellytykset:

  • yksinyrittäjän yritystoiminta on oltava päätoimista, yrittäjällä on YEL-vakuutus tai hän voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.
  • jos yritys on aloittanut alle 6 kk sitten, tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden aikana.
  • yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen ja hän voi osoittaa tämän (esim. tiliotteilla tai tuloslaskelmalla). Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 % pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla.
  • yksinyrittäjällä on oltava edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja liiketoiminnan on oltava muuten terveellä pohjalla. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Lisäksi hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus. Tällä arvioidaan kannattavuutta. Liitteeksi tulee laittaa myös verovelkatodistus.
  • hakijan on vakuutettava, että aikoo jatkaa yritystoimintaa koronaepidemian jälkeen.
  • yritysmuodolla ei ole merkitystä tuen saannin kannalta. Myös kevytyrittäjä ja freelance-toimija voi saada tuen, mikäli tuen saannin edellytykset täyttyvät.

 

Tuki haetaan sähköisellä lomakkeella

Hakemus on noin A4-pituinen lomake, joka täytetään ja lähetetään sähköisesti. Hakemukseen täytetään yrityksen perustiedot ja siinä tulee esittää toiminnan kuvaus. Lomakkeella kysytään myös, onko hakijalle myönnetty De minimis -tukea kuluvana tai kahtena edellisenä verovuotena. De minimis -tuki on yrityksille myönnettävää julkista, vähämerkityksellistä tukea, joka voi olla rahoitusta tai muuta etuutta, esimerkiksi verohelpotus, korkotuki, osin tai kokonaan ilmainen koulutus tai muu palvelu, joka tarjotaan rajatulle yritysjoukolle. Yksinyrittäjätuki on niin ikään De miminis -tukea. De minimis -tuen yhteenlaskettu määrä ei saa ylittää tiettyjä raja-arvoja. Lomakkeessa kerrotaan tarkemmin näistä.

Hakemuksessa on myös kerrottava suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi ja mihin rahat aiotaan käyttää. Tuen voi käyttää yrityksen juokseviin menoihin kuten vuokriin, laitteisiin tai kirjanpitokuluihin.

Lomakkeen kautta voivat tukea hakea osakaskunnissamme (Alajärvi, Lappajärvi, Soini, Vimpeli) sijaitsevat yritykset.

 

HAKULOMAKKEELLE TÄSTÄ

 

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Koko henkilökuntamme käsittelee hakemuksia. Voit myös soittaa tai laittaa viestiä, jos jokin asia on tuen hakemisessa epäselvä. Arvioimme kaikki hakemukset yllä kuvattujen kriteereiden ja toimitettujen liitteiden valossa. JPYP määrittelee yksinyrittäjän tukikelpoisuuden ja rahoituspäätöksen antaa yrityksen sijaintikaupunki/-kunta.

Huomioi, että tuki on vain yksinyrittäjille. Jos henkilökuntasi on lomautettuna, mutta olet itse töissä, voit hakea tukea Ely-keskukselta. Mikäli olet irtisanonut ja hakuhetkellä työllistät vain itsesi, katsotaan sinut yksinyrittäjäksi.

 

Yksinyrittäjät ovat oikeutettuja työttömyyskorvaukseen, eikä yritystoimintaa tarvitse lopettaa. Työttömyyskorvausta voi saada takautuvasti jo 16.3. lähtien, mutta työttömäksi työnhakijaksi on ilmoittauduttava heti tai viimeistään 15.4. Ilmoitus tehdään TE-toimistolle, jolle yrittäjä tekee myös selvityksen omasta tilanteestaan. Ilmoituksen voi tehdä Oma asiointi -palvelussa asioimalla henkilöasiakkaana. Palveluun kirjaudutaan ja ilmoittaudutaan työttömäksi työnhakijaksi. TE-toimisto antaa lausunnon oikeudesta työttömyyskorvaukseen ja korvausta haetaan Kelasta.

Työttömyyskorvausta on mahdollisuus saada 724 euroa kuukaudessa 30.6. asti. Yrityksestä saatava tulo voi olla enintään 1 089,67 euroa tai se voi olla kokonaan keskeytynyt. 300 euron kuukausittainen tulo ei vaikuta työttömyyskorvauksen määrään, mutta siitä yli menevät tulot pienentävät korvausta. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi tai lue lisää täältä. Työttömyysturva on tarkoitettu yrittäjälle itselleen, eivätkä yritykseen kohdistuvat tukimuodot vaikuta siihen.

 

Veroihin ja YEL-vakuutukseen on mahdollista saada eräpäivän siirtoa. Muutokset ennakkoveroihin tulee tehdä tai erääntyvien verojen lykkäystä voi hakea OmaVerossa. Muutokset YEL-maksuihin voi hakea omasta eläkevakuutusyhtiöstä.


Takaisin uutisiin

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito