Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu

Uutiset

Tuki 1-5 henkilöä työllistäville yrityksille


06.04.

Yritykset, jotka kokoaikaisesti työllistävät 1–5 henkeä, voivat hakea kehittämisavustusta ELY-keskukselta. Tukea voivat hakea kaikki yhtiömuodot ja sitä myönnetään tilanneanalyysin tekemiseen ja suunnitteluun sekä kehittämiseen. Tämä tuki on suoraa rahallista tukea, eikä sitä tarvitse maksaa takaisin. Tätä tukea hakevat myös ne yritykset, joissa työskentelee useampi yrittäjä. Maa-, kala- ja metsätalousyritykset eivät ole oikeutettuja tukeen.

 

Tilanneanalyysiin tai sen suunnitteluun saatava avustus voi olla enintään 80 % laskennallisista kustannuksista, kuitenkin enintään 10 000 euroa. Tilanneanalyysi voi olla esimerkiksi yrityksen toiminnan ja uusien liiketoimintojen suunnittelua sekä toiminnan uudelleenorganisoimista.

 

Kehittämistukea voi saada esimerkiksi liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, alihankintaverkoston kehittämiseen, tuotannon uudelleenorganisointiin, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä osaamisen vahvistamiseen. Tuki voi olla enintään 80 % laskennallisista kuluista, eli omaa rahaa

pitäisi löytyä koko hankkeen kustannuksista 20 %. Tuki voi maksimissaan olla 100 000 euroa. Hyväksyttäviä kustannuksia voisivat olla esimerkiksi tosiasialliset palkat, ulkopuolisien palveluiden käytöstä johtuneet kulut 60 000 euroon saakka, tuotteiden kehittämiseen liittyvät raaka-aineet ja puolivalmisteet sekä palkkojen perusteella lasketut kustannukset 50 prosenttiin saakka. Lue lisää ja hae kehittämisavustusta ELY-keskukselta. Linkistä löytyy tarkempaa tietoa hakuperusteista, toimintaohjeet ja pääsy asiointipalveluun.

 

Veroihin, YEL- ja TYEL-vakuutuksiin on mahdollista saada eräpäivän siirtoa. Muutokset ennakkoveroihin tulee tehdä tai erääntyvien verojen lykkäystä voi hakea OmaVerossa.

Muutokset eläkemaksuihin voi hakea omasta eläkevakuutusyhtiöstä.

 

Yrittäjät ovat nyt poikkeustilanteessa myös oikeutettuja työttömyyskorvaukseen, mikäli omasta yrityksestä saatava tulo jää alle 1 089,67 euron. Yritystoimintaa ei tarvitse kokonaan lakkauttaa. Työttömyyskorvaus on yrittäjälle itselleen. Kaikki yrityksen yrittäjät ovat oikeutettuja työttömyyskorvaukseen. Työttömyyskorvausta voi saada takautuvasti jo 16.3. lähtien, mutta työttömäksi työnhakijaksi on ilmoittauduttava heti tai viimeistään 15.4. Ilmoitus tehdään TE-toimistolle, jolle yrittäjä tekee myös selvityksen omasta tilanteestaan. Ilmoituksen voi tehdä Oma asiointi -palvelussa asioimalla henkilöasiakkaana. Palveluun kirjaudutaan ja ilmoittaudutaan työttömäksi työnhakijaksi. TE-toimisto antaa lausunnon oikeudesta työttömyyskorvaukseen ja korvausta haetaan Kelasta.

 

Omasta pankista voi nyt saada myös Finnveran takaamaan lainaa. Lainasta tarkemmin tällä sivulla.


Takaisin uutisiin

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito