Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu

Uutiset

Mitä kuntasi aikoo hankkia vuonna 2019? Nyt puhutaan siitä. Yhdessä.


02.01.

Julkiset hankinnat puhuttavat paljon. Julkisia tavara- ja palveluhankintoja tehdään Suomessa vuosittain noin 35 miljardin euron edestä. Hankintalain mukaan hankinnat on pyrittävä järjestämään siten, että myös pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät osallistumaan tarjouskilpailuihin.

 

Julkiset hankinnat ja kilpailutusasiat koetaan usein vieraaksi ja hankalaksi. Alueemme elinvoimaisuuden kannalta on tärkeä saada omat yrityksemme osallistumaan julkisiin kilpailutuksiin. Voivatko kunnat vaikuttaa siihen, että mahdollisimman paljon ostettaisiin oman alueen yritysten palveluita ja tuotteita? Hankinnan kohde on aina tilaajan määriteltävissä ja siinä jos missä on mahdollista ainakin harkita, minkälaisella määrittelyllä paikallisilla toimijoilla olisi mahdollisuus osallistua kisaan ja peräti menestyä. Tämä on sinällään täysin sallittua, kunhan hankintalain periaatteita noudatetaan. Hankinnan kohdetta ei siis sovi muotoilla suoraan paikallisia yrityksiä suosien, mutta tarpeensa sekä markkinat tunteva hankintayksikkö osaa usein luovia myös hankinnan kohteen määrittelyssä. Miten se kannattaa muotoilla, mikä ylipäätään on tarkoituksenmukaista? Priorisoidaanko suuria kokonaisuuksia vai voisiko hankinnan jakaa pienempiin osiin? Kilpailutuksen perusteista ja hankintojen perusperiaatteista tarvitaan selkeästi lisää tietoa ja koulutusta. Yhteistarjouksien avulla pientenkin yritysten on mahdollisuus osallistua yritysten välisellä yhteistyöllä kilpailutuksiin, mikäli yksinyrittäjänä se ei ole mahdollista. Tarvitsemme lisää avointa keskustelua, verkostoitumista ja yhteistyön syventämistä.

 

Kuntien tehtävänä on tukea ja edistää alueen yritysten elinvoimaisuutta ja toimintaedellytyksiä. Yritykset ovat toivoneet, että tulevista hankinnoista tiedotetaan hyvissä ajoin, säännöllisesti ja kilpailutus saadaan mahdollisimman avoimeksi. Tähän toiveeseen vastataan nyt. Elinvoimaa kuntiin-hanke on mukana edistämässä alueen hankintaosaamista ja vuoropuhelua aiheesta. Tammikuun 16 päivä järjestetään Alajärvellä Punaisen Tuvan Viinitilalla julkisten hankintojen koulutusilta, joka on avoin ja tarkoitettu kaikille yrittäjille, kuntien edustajille ja muille julkisia hankintoja tekeville henkilöille. Koulutusillan asiantuntijoina ovat Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien Anne Niemi ja Suomen Yrittäjien elinkeino- ja kilpailutuspäällikkö Satu Grekin. Hanke järjestää kokeiluna myös markkinavuoropuhelutilaisuudet Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n toiminta-alueen kunnissa (Alajärvellä, Soinissa ja Vimpelissä) sekä lisäksi Evijärvellä. Markkinavuoropuhelut ovat keskustelutilaisuuksia meneillään olevien hankintojen toteuttamisesta, tulevista hankinnoista ja mahdollisista tulevista hankintatarpeista. Tilaisuuksien tarkoituksena on jakaa tietoa sekä edistää ja tukea vuoropuhelua yrittäjien ja kunnan välille. Tämä on koettu hyväksi uudeksi avaukseksi kuntien ja yrityskentän välille. Kunnat ja yritykset ovat lähdössä kokeiluun hyvässä yhteistyöhengessä. Kokeilun tavoitteena on tehdä markkinavuoropuhelusta käytäntö. Kaikki tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille yrityksille kuntarajojen yli. Tilaisuudet vetää Novice Oy/Antti Savola.

 

llmoittautumiset tilaisuuksiin tästä linkistä 

 

Hankintakoulutus:

ke 16.1. klo 17.30 Punaisen Tuvan Viinitila

 

Markkinavuoropuhelutilaisuudet:

Soini ti 22.1. klo 7.30-9 Tervaholvi

Alajärvi to 24.1. klo 17.30 Alvariini

Vimpeli ti 29.1. klo 17.30 Vimpelin kunnantalo

Evijärvi ke 6.2. klo 17.30 Evijärven kunnantalo

*tilaisuudet alkavat kahvituksella

 

Lisätiedot:

Viivi Korkiatupa

projektipäällikkö / Elinvoimaa kuntiin-hanke

viivi.korkiatupa(at)jpyp.fi tai 040-670 4619

 

Elinvoimaa kuntiin-hanke on Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n hallinnoima hanke


Takaisin uutisiin

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito