Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu

Uutiset

Kustannustuen toinen hakukierros - tietopaketti yrittäjille


22.12.

Valtiokonttorin myöntämään kustannustukeen on avattu uusi hakukierros. Tämä uusi hakukierros antaa sekä niille yrityksille, jotka saivat kustannustukea keväällä, että niille, jotka jäivät jostain syystä sen ulkopuolelle, mahdollisuuden saada korvausta menetettyihin kustannuksiin. 

 

Katso animaatiosta, miten uusi kustannustuki poikkeaa edeltäjästään, ja minkä kriteereiden tulisi täyttyä, jotta yritys voisi saada kustannustukea. Videon sisältö tekstinä alapuolella. 

 

 

Kuusi kohtaa, miten kustannustuen toinen hakukierros poikkeaa ensimmäisestä

 

1)  Ennen: Vain tiettyihin toimialoihin kuuluvat yritykset voivat pääsääntöisesti hakea kustannustukea.

Nyt: Kaikki* yritykset voivat hakea kustannustukea toimialasta riippumatta, jos korona on vaikuttanut liikevaihtoon. *eivät  maatalouden alkutuotannon, kalatalouden tai vesiviljelyn. 

 

2) Ennen: Tukikausi oli huhtikuu 2020 tai huhti-toukokuun 2020 keskiarvo.

Nyt: Tukikausi on 1.6-31.10.2020 ja vertailukausi 1.6-31.10.2019, joista lasketaan kuukauden keskiarvot.

 

3) Ennen: Yksityisnostoja ei hyväksytty mukaan laskettaviin kustannuksiin.

Nyt: Myös toiminimiyrittäjien, avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden yksityisnostot lasketaan kustannuksiin, joihin voi saada tukea

 

4) Ennen: Vain tarkasti rajatut kustannukset oli mahdollista laskea mukaan.

Nyt: Kuluissa hyväksytään enemmän joustoa, ja otetaan huomioon kaikki sellaiset toimialakohtaiset kulut, joista on huolehdittava, vaikka myynti alenisi.

 

5) Ennen: Jo saadut tuet laskivat mahdollisesti saatavan kustannustuen määrää. 

Nyt: Muita koronatukia ei vähennetä kustannustuesta, mutta niitä voi saada yhteensä korkeintaan 800 000€.

 

6) Ennen: Liikevaihdon vertailukautena tuli olla vähintään 20 000€.

Nyt: Liikevaihdon alarajaa ei ole.

 

Näiden kriteerien tulisi täyttyä, jotta yrityksesi voi saada kustannustukea

 

1) Yrityksen liikevaihto ajalla 1.6-31.10.2020 on pudonnut yli 30 % edellisvuoden vertailukauteen.

 

2) Yrityksellä on joustamattomia kustannuksia, joita on täytynyt maksaa liikevaihdon laskusta huolimatta.

 

3) Yritys ei ole ollut taloudellisissa vaikeuksissa jo 31.12.2019.

 

Katso laskurista, paljonko kustannustukea yrityksesi voisi saada. 

 

Näin valmistaudut kustannustuen hakemiseen

 

1) Varmista, että yrityksen tilinumero ja ALV- ilmoitukset on toimitettu verottajalle, ja että tilinumero on oikea. 

 

2) Ota esille tuki- ja vertailukuukausien kuukausimyynnin tiedot, ellei niitä ole ilmoitettu verohallinnolle kuukausittaisella ALV- ilmoituksella

 

3) Jos olet toiminimiyrittäjä, avoin yhtiö tai kommandittiyhtiö, ota esille yksityisnoistojen tiedot, jos niitä on käytetty yrittäjän palkkaan. 

 

4) Ota esille joustamattomien kulujen ja menetysten tiedot (katso lista

 

5) Ota esille mahdollisten koronapandemiaan liittyvien vakuutuskorvausten tiedot

 

6) Ota esille tiedot muista saaduista tuista (Business Finland, ELY- keskus, 1. kustannustuki, KEHA- keskus)

 

Ohjeet kustannustuen hakemiseen

 

Hae kustannustukea tästä linkistä

 

Mikäli sinulla on kysymyksiä kustannustukeen liittyen, ethän epäröi olla yhteydessä JPYP:n yritysneuvojiin. 

 


Takaisin uutisiin

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito