Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu

Uutiset

Järviseudulle yritysten poikkeusrahoitusta 3,1 miljoonaa euroa


11.08.

Luvut päivitetty 26.8.2020. 

 

Järviseudun yrityksille on myönnetty yhteenlaskettuna noin 3,1 miljoonaa euroa yritysrahoitusta koronapandemian yli pääsemiseksi. Rahoitus koostuu ELY-keskuksen ja Business Finlandin yritysten kehittämisrahoituksesta, Valtiokonttorin myöntämästä kustannustuesta, sekä alueen kuntien kanavoimista yksinyrittäjän tuista. Muita myönnettyjä tukia ovat Ruokaviraston myöntämä alkutuotannon ja maaseudun yritysten väliaikaiset tuetsekä KEHA- keskuksen myöntämä ravintola-alan uudelleen työllistämisen tuki ja hyvitystä toiminnan rajoittamisesta.  Alla olevassa kuvassa on kuvattu summan jakautuminen eri tuki- ja rahoitusmuotojen mukaan. 

 

 

Alhaalla olevassa kuvassa on esitetty poikkeusrahoituksen jakautuminen eri Järviseudun kuntiin. Suluissa oleva luku kertoo Järviseudun yritysten prosentuaalisen määrän kyseisessä kunnassa. 

 

 

Koronapandemian rahoitus ja myöntöperusteet ovat saaneet kansallisesti osakseen sekä kiitosta että kritiikkiä. Usean eri poikkeusrahoituksen muodon myöntöperusteena käytössä oleva 30 prosentin myynnin alenema on tasapuolisesti kaikille sama, mutta kova raja. Yritys rajautuu poikkeusrahoituksen ulkopuolelle mikäli yrityksen myynti ei ole laskenut vaaditun 30 prosenttia tai enemmän. Poikkeusrahoituksessa onkin selkeästi nähtävissä myös väliinputoajia.  

 

Kokonaisuudessaan Etelä-Pohjanmaalla on myönnetty ELY-keskuksenBusiness Finlandin ja Valtiokonttorin tukia  yhteensä lähes 36 miljoonaa euroa. Kesäkuussa päättyneen rahoitushaun hakemusten käsittely on yhä käynnissä.  

 

Poikkeusrahoitusta edelleen haettavissa 

 

Kunnille myönnetystä yksinyrittäjän tuesta on käytetty vasta neljäsosa, ja se on edelleen haettavissa 30.9. saakka. Kahdentuhannen euron suuruinen tuki on tarkoitettu niille yksinyrittäjille, joilla on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan, mutta joiden taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen.  Lue lisää yksinyrittäjän tuen hakemisesta 

 

Valtiokonttorin koordinoiman yleisen kustannustuen haku päättyy 31.8.2020. Tähän mennessä (26.08.2020) 39 Järviseudun yritystä on hakenut kustannustukea, joista viidelletoista sitä on myönnetty yhteensä  noin 172 000 euroa. Yhteensä Etelä-Pohjanmaalla kustannustukea myönnettiin noin 2,3 miljoonaa euroa. Koko maakunnassa lähetetyistä hakemuksista hyväksyttiin vain 31 %.  Syynä korkeaan hylkäämisprosenttiin ovat kustannustuen vaatimukset vähintään 30 prosentin liikevaihdon pudotukseen, sekä korkeisiin kiinteisiin kustannuksiin. Toimialat, jotka saivat eniten tukea, olivat maaliikenne ja majoituspalvelut.  Lue lisää kustannustuen hakemisesta.  

 

Edellä mainittujen rahoituslähteiden lisäksi Ruokavirastolta on edelleen haettavissa alkutuotannon ja maaseudun yritysten väliaikaisia tukia. Ravintola-alan uudelleen työllistämisen tukea sekä hyvitystä toiminnan rajoittamisesta koordinoi puolestaan KEHA -keskus. Lue lisää KEHA-keskuksen tuista ravitsemisyrityksille ja maaseudun yritysten, alkutuotannon ja kalatalouden koronatuesta  

 

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy kannustaa yrityksiä arvioimaan omaa tilannetta sekä hakemaan poikkeusrahoitusta Yrityksiä kehotetaan olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä JPYP:n asiantuntijoihin eri rahoitusmuotoihin liittyen. 

 


Takaisin uutisiin

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito