Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu

Uutiset

Alajärven elinkeino-ohjelma 2016 on valmistunut


13.05.

Linkki: Alajärven elinkeino-ohjelma 2016

 

Taustaa

Elinkeino-ohjelman laatimisen pohjana on Alajärven kaupungin strategia 2013-2016 ja Alajärven seudun elinkeinostrategia 2013. Asiakirja tulee olemaan pohjana kaupungin omille elinkeinollisille päätöksille ja ohjeellinen paikkakunnan muulle elinkeinoelämälle.

 

Alajärven kaupunginhallituksen alainen toimikunta, elinkeinoneuvottelukunta on käynnistänyt kokouksessaan 10.12.2013 Alajärven elinkeino-ohjelma 2016 valmistelun. Aikaisemmin laadittujen elinkeinostrategioiden sijaan tällä kertaa päädyttiin valmistelemaan elinkeino-ohjelma, koska tällä tavoin pystytään toteuttamaan kaupungin linjauksia. Asiakirjaa on käsitelty vuoden 2014 aikana neljässä (4) elinkeinoneuvottelukunnan kokouksessa. Elinkeinoneuvottelukunnan valmistelun lisäksi elinkeino-ohjelma on ollut lausunnolla valtuustoryhmien puheenjohtajistolla, kaupungin johtoryhmällä, Alajärven ja Lehtimäen yrittäjien hallituksilla sekä Alajärven maataloustuottajien johtokunnalla.

 

Elinkeino-ohjelman valmistelutyöstä ovat vastanneet Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:stä yrityspalvelupäällikkö Jouko Etula ja kaupungin maaseututoimenjohtaja Jukka Kuoppala. Ohjelmassa kaupungin visio on avattu elinkeinotoiminnan näkökulmasta ottaen huomioon myös mission läpileikkaavat teemat, asukkaiden hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen. Edellisen pohjalta on työstetty alla olevan mukaisesti elinkeino-ohjelman ”strategiset päämäärät”, ”kriittiset menestystekijät” ja ”strategiset toimenpiteet”.

 

Alajärven kaupungin missio

Alajärven kaupunki järjestää kuntapalvelut edistäen asukkaidensa hyvinvointia ja alueen kestävää kehitystä.

 

Alajärven kaupungin visio 2020

Alajärven kaupunki on itäisen Etelä-Pohjanmaan vetovoimainen ja maakuntarajat ylittävä monipuolisen elinkeino- ja koulutustoiminnan ja palveluiden kaupunkikeskus.

 


Takaisin uutisiin

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito