Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu

Urheilu ja hyvinvointi matkailuaktiviteettina

Urheilu ja hyvinvointi matkailuaktiviteetteina

 

Hankkeen tavoitteena on kehittää Lakeaharjun-Pyhävuoren-Lappajärven – aluetta urheilumatkakohteena sekä liikunnallisia hyvinvointipalveluja tarjoavana ympäristönä. Alueen toimintaympäristöä parannetaan ja käyttäjäryhmiä laajennetaan siten, että alue tarjoaa useamman talvilajin ja myös kesälajien harrastusmahdollisuuden mm. maastopyöräily ja suunnistus. Toiminnassa huomioidaan kehittämistoimenpiteet erityisesti urheilijoiden tarpeiden näkökulmasta.

 

Alueen tarjontaa monipuolistetaan liikuntapainotteisia hyvinvointipalveluja kehittämällä mm. kesä- ja talviretkeily, golf ja järven hyödyntäminen. Palveluita suunnitellaan kaikille käyttäjäryhmille (lapset, nuoret, ikääntyneet, erilaiset tyhy- ja erikoisryhmät). Samaa toimintaympäristöä hyödynnetään monella tavalla. Kehittämistyötä suunnitellaan yhdessä Järviseudun ammatti-instituutin kanssa. Hankkeessa aktivoidaan eri toimijoiden vahvaa verkostoitumista omalla toiminta-alueella sekä laajemminkin niin, että alue kehittyy kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäväksi keskittymäksi sekä urheilu- että hyvinvointimatkailussa.

 

Hankkeessa tehdään toteuttamissuunnitelma uusien toimintojen käynnistämisen mahdollisuuksista, käynnistämistavasta ja toiminnan toteuttajista sekä urheilumatkailun että liikunnallisen hyvinvointimatkailun toimintaympäristön kehittämisen osalta. Yhteistyötä ja verkostoitumista kehitetään kontaktien haku-, opinto- ja benchmarkkausmatkoilla sekä verkostoitumispalavereissa. Kehittämistyössä huomioidaan myös Soinin Vuorenmaan ja Alajärven Valkealammen alueet, jotka voivat tarjota niin harjoitteluympäristön urheilijoille kuin liikunnallisia hyvinvointipalvelujakin.

 

Hanke toimii katalysaattorina, jonka avulla alueelle syntyy eri toimijoiden kanssa uusia talvi- ja kesäurheilulajien harrasteympäristöjä ja liikunnallisia hyvinvointipalveluja mm. maastopyöräilyalue/-reitti, suunnistusreitit, ammunta-alue kesäharjoittelulle, seikkailu/elämysrata, viitoitettu vaellusreitti rakennelmineen Lakeaharju- Pyhävuori – välille sekä muita projektin aikana esiin nousevia aktiviteetteja mm. järven käyttöön liittyen. Kansalliset ja kansainväliset yhteistyörakenteet ja – verkostot lisääntyvät mekittävästi. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös mm. Matkailun edistämiskeskuksen ja kv- urheilutoimijoiden kanssa.

 

Etelä-Pohjanmaan liitto, Järviseudun kunnat, JPYP ja Jami rahoittavat hanketta. Toteuttamisaika on 1.3.2014-31.12.2015.

Hanke toimi osa-aikaisena v. 2014 kesään saakka vastuuhenkilön, kehittämispäällikkö Juha Lehtineva, toimesta. Vuoden 2015 keväästä lähtien hankkeen projektipäällikkönä on toiminut Kalle Lassila. Hankkeen toimitilat ovat Järviseudun ammatti-instituutissa, Hoiskontie 25, 62900 Alajärvi.

 

Hanke on päättynyt 29.2.2016.

 

 

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito