Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu

Elinvoimaa kuntiin

Elinvoimaa kuntiin

 

TULEVAT TAPAHTUMAT:

 

Elinvoimaa-seminaari 25.1.2018, klo 9:30-12:00,

Alajärven yläkoulun auditoriossa Kaupintie 7.

Puhujina Asko Peltola Etelä-Pohjanmaan liitosta sekä Jarkko Huovinen Kuntaliitosta.

-Ilmoittaudu tapahtumaan!

 

Muurame-opintomatka 12.4.2018

Hyvä paikka asua, elää ja yrittää -video

-Ilmoittaudu tapahtumaan!

 

Elinvoimainen Soini vuonna 2030 -nuorten kirjoituskilpailu

Kilpailuaika 8.1-23.2.2018. Julkistus Soinin 150-vuotis juhlassa 29.5.2018.

 

Kumppanuusaamiais aikataulut:

  • Vimpeli 14.2.2018
  • Evijärvi 19.4.2018
  • Alajärvi 3/2018
  • Soini 5/2018

Käynnistyneet kokeilut:

Kumppanuusaamiaiset --> Kokeilunpaikka.fi

 

Nuorten näkemyksiä elinvoimaisesta kunnasta 2030 --> Kokeilunpaikka.fi

 

Laitetaan hyvä kiertämään  --> Kokeilunpaikka.fi

Rakennetaan siltoja ihmisten välille ja autetaan yhteisöjä saavuttamaan suuria -Lehtikolumni 1/2018

 

Järviseudun patikat --> Kokeilunpaikka.fi

 

Vapaat tontit- ja liiketilat yrityksille --> Kokeilunpaikka.fi

 

*     *      *      *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *

MENNEIDEN TAPAHTUMIEN MATERIAALIT:

 

Kumppanuusaamiaiset:

Lappajärvellä 13.12.2017

Tulevaisuuden kunnan muutosvoimat -Tiina Pelkonen

Yhteistyö ja kumppanuus, miten me sen teemme? -Tiina Pelkonen

 

Innovatiivisuutta palveluiden kehittämiseen -seminaari 4.12.2017

 

Seminaarissa pohdittiin, miten kehitetään innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuden palveluiden järjestämisessä kumppanuuteen perustuen. Palveluita voidaan tuottaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Ajatuksena on, että palvelut ja niiden edellyttämät tilaratkaisut järjestetään elinkaariajattelun ja elämänkaariajattelun mukaisesti kokonaisvaltaiseen palvelutarpeeseen perustuen. Näillä ratkaisuilla voidaan palvelut tuoda lähelle ja auttaa arjen sujuvuudessa. Tavoitteena on mallintaa yhteistyötä kaupungin, kylän ja yritysten välillä sekä tapaa jakaa vastuuta. Tällä tavoin voidaan varmistaa maaseudun asukkaiden elämänlaadun ja asumisen edellytykset sekä vaikuttaa alueellisesti työvoiman saatavuuteen.

Lehdistötilaisuus 10.11.2017 - Tiina Pelkonen

 Lehtileikkeitä -Tiina Pelkonen

 

*     *     *     *     *      *     *      *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *      *     *      *     

 

ELINVOIMAA KUNTIIN

 

Maakuntauudistuksen myötä kuntien rooli tulee muuttumaan. Kunnat ovat jatkossa yhä vahvemmin alueensa elinvoiman, hyvinvoinnin, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjiä. Elinkeinopolitiikkaa tulee jatkossa tehdä korostuneesti kumppanuus- ja verkostoperiaatteella, sillä yksikään kunta ei menesty yksin. Elinvoimaisessa kunnassa on aktiivisia kuntalaisia, järjestöjä, vapaaehtoistoimintaa ja yrityksiä.

 

Mikä kuntamme toiminnassa muuttuu? Miten muutos näkyy kuntamme strategiassa? Muuttuvatko tavoitteet ja painopistealueet? Nyt on aika muodostaa käsitys oman kunnan tulevaisuudesta ja sen toimintaedellytyksistä, kartoittaa oman kunnan mahdollisuudet ja uhat ja löytää oman kunnan menestystekijät, joiden avulla kunta luo asukkailleen hyvää tulevaisuutta.

 

Hankkeen tavoitteet

 

Hankkeen tavoitteena on käynnistää suunnittelutyötä ja kehittää uudenlaisia yhteistyörakenteita ja toimintamalleja, jotka tuovat muuttuvassa tilanteessa uutta kehittämisnäkökulmaa ja toimintaa kuntien elinvoimatyöhön. Välitetään hyviä käytäntöjä ja käydään vuoropuhelua maakunnallisten, seudullisten ja paikallisten kehittämistoimijoiden kesken sekä välitetään ajankohtaistietoa paikallisille toimijoille.

 

Kohderyhmä ja toiminta-aika

 

Kohderyhmänä ovat julkisen ja kolmannen sektorin toimijat, yritykset sekä oppilaitokset. Hyödynsaaja on koko Etelä-Pohjanmaan alueen väestö. Hanke on alkanut 9.10.2017 ja päättyy 31.12.2018.

 

Rahoitus

 

Hanke on saanut päärahoituksen 70% Etelä-Pohjanmaan liitolta (AIKO-alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen), hankkeeseen osallistuvilta kunnilta 26% (Alajärvi, Vimpeli, Soini, Evijärvi, Lappajärvi, Kauhava, Kuortane, Ähtäri, Alavus, Karijoki, Kauhajoki, Isojoki, Teuva) sekä hankkeen hallinnoijalta Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelulta 4%. Kustannusarvio on yhteensä 132.160€.

 

Hallinnointi

 

Hankkeen hallinnoijana toimii Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy.

Vastuuhenkilönä toimitusjohtaja Vesa Alanko-Luopa ja projektipäällikkönä Tiina Pelkonen.

Entistä elinvoimaisempi ja houkuttelevampi maakunta rakentuu vain yhteisin ponnistuksin.

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito