Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu

Elinvoimaa kuntiin

Elinvoimaa kuntiin

 

TULEVAT TAPAHTUMAT:

 

Rohkeasti eteenpäin 15.3.2018 (Luonto, hyvinvointi ja matkailu -tapahtuma)

Luonto liikuttaa -vapaa-ajan yhteistyökokeilu esillä!

 

Muurame-opintomatka 12.4.2018

Hyvä paikka asua, elää ja yrittää -video

Vapaalla Muuramessa -video

-Ilmoittaudu tapahtumaan!

 

Elinvoimainen Soini vuonna 2030 -nuorten kirjoituskilpailu

Kilpailuaika 8.1-23.2.2018.
Kirjoitelmien palkitsemis- ja lehdistötilaisuus 26.3.2018 klo 10-11 Soinin Yhtenäiskoululla.

Voittajan kirjoitelma luetaan puheena Soinin 150-vuotis juhlassa 29.5.2018.

 

Kumppanuusaamiais aikataulut:

Kasvua ja elinvoimaa -seminaari Evijärvellä vk 35

 

Käynnistyneet kokeilut:

Kumppanuusaamiaiset --> Kokeilunpaikka.fi

 

Nuorten näkemyksiä elinvoimaisesta kunnasta 2030 --> Kokeilunpaikka.fi

 

Luonto liikuttaa --> Kokeilunpaikka.fi

 

Vapaat tontit- ja liiketilat yrityksille --> Kokeilunpaikka.fi

 

*     *      *      *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *

MENNEIDEN TAPAHTUMIEN MATERIAALIT:

 

Elinvoimaa-seminaari
          25.1.2018 Alajärvellä

 

Kumppanuusaamiaiset:

          Lappajärvellä 13.12.2017

      Vimpeli 14.2.2018

      Evijärvi 22.3.2018

      Soini 17.4.2018

Rakennetaan siltoja ihmisten välille ja autetaan yhteisöjä saavuttamaan suuria -Lehtikolumni 1/2018

 

Innovatiivisuutta palveluiden kehittämiseen -seminaari

          4.12.2017 Alajärvellä

 

Seminaarissa pohdittiin, miten kehitetään innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuden palveluiden järjestämisessä kumppanuuteen perustuen. Palveluita voidaan tuottaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Ajatuksena on, että palvelut ja niiden edellyttämät tilaratkaisut järjestetään elinkaariajattelun ja elämänkaariajattelun mukaisesti kokonaisvaltaiseen palvelutarpeeseen perustuen. Näillä ratkaisuilla voidaan palvelut tuoda lähelle ja auttaa arjen sujuvuudessa. Tavoitteena on mallintaa yhteistyötä kaupungin, kylän ja yritysten välillä sekä tapaa jakaa vastuuta. Tällä tavoin voidaan varmistaa maaseudun asukkaiden elämänlaadun ja asumisen edellytykset sekä vaikuttaa alueellisesti työvoiman saatavuuteen.

Lehdistötilaisuus 10.11.2017 - Tiina Pelkonen

 

Lehtileikkeitä -Tiina Pelkonen

 

*     *     *     *     *      *     *      *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *      *     *      *     

 

ELINVOIMAA KUNTIIN

 

Maakuntauudistuksen myötä kuntien rooli tulee muuttumaan. Kunnat ovat jatkossa yhä vahvemmin alueensa elinvoiman, hyvinvoinnin, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjiä. Elinkeinopolitiikkaa tulee jatkossa tehdä korostuneesti kumppanuus- ja verkostoperiaatteella, sillä yksikään kunta ei menesty yksin. Elinvoimaisessa kunnassa on aktiivisia kuntalaisia, järjestöjä, vapaaehtoistoimintaa ja yrityksiä.

 

Mikä kuntamme toiminnassa muuttuu? Miten muutos näkyy kuntamme strategiassa? Muuttuvatko tavoitteet ja painopistealueet? Nyt on aika muodostaa käsitys oman kunnan tulevaisuudesta ja sen toimintaedellytyksistä, kartoittaa oman kunnan mahdollisuudet ja uhat ja löytää oman kunnan menestystekijät, joiden avulla kunta luo asukkailleen hyvää tulevaisuutta.

 

Hankkeen tavoitteet

 

Hankkeen tavoitteena on käynnistää suunnittelutyötä ja kehittää uudenlaisia yhteistyörakenteita ja toimintamalleja, jotka tuovat muuttuvassa tilanteessa uutta kehittämisnäkökulmaa ja toimintaa kuntien elinvoimatyöhön. Välitetään hyviä käytäntöjä ja käydään vuoropuhelua maakunnallisten, seudullisten ja paikallisten kehittämistoimijoiden kesken sekä välitetään ajankohtaistietoa paikallisille toimijoille.

 

Kohderyhmä ja toiminta-aika

 

Kohderyhmänä ovat julkisen ja kolmannen sektorin toimijat, yritykset sekä oppilaitokset. Hyödynsaaja on koko Etelä-Pohjanmaan alueen väestö. Hanke on alkanut 9.10.2017 ja päättyy 31.12.2018.

 

Rahoitus

 

Hanke on saanut päärahoituksen 70% Etelä-Pohjanmaan liitolta (AIKO-alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen), hankkeeseen osallistuvilta kunnilta 26% (Alajärvi, Vimpeli, Soini, Evijärvi, Lappajärvi, Kauhava, Kuortane, Ähtäri, Alavus, Karijoki, Kauhajoki, Isojoki, Teuva) sekä hankkeen hallinnoijalta Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelulta 4%. Kustannusarvio on yhteensä 132.160€.

 

Hallinnointi

 

Hankkeen hallinnoijana toimii Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy.

Vastuuhenkilönä toimitusjohtaja Vesa Alanko-Luopa ja projektipäällikkönä Tiina Pelkonen.

Entistä elinvoimaisempi ja houkuttelevampi maakunta rakentuu vain yhteisin ponnistuksin.

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito